Київський столичний університет імені Бориса Грінченка


Інсталяція пакету програм "Деканат"
(інсталяція, після завантаження слід запустити Instd_Client_FB3.exe).
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для зовнішні мережі 217.76.201.199
ПС-Персонал
(Оновлення клієнтського місця. Після завантаження слід запустити Up_Client_Pers_FB3.exe)
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для зовнішні мережі 217.76.201.199

ПС-Кафедра - інсталяція (розподіл навантаження)
(інсталяція, після завантаження слід запустити PS_KAF_Client_Install.exe).
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для зовнішні мережі 217.76.201.199
ПС-Кафедра - оновлення (розподіл навантаження)
(оновлення, після завантаження слід запустити PS_KAF_Client_UpdateFB3.exe).
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для зовнішні мережі 217.76.201.199